Privacyverklaring van Lift-it

Laatst bijgewerkt oktober 2022

Wij danken u voor uw bezoek en uw interesse in onze producten en diensten. Lift-it is een dochteronderneming van de Schindler Group en onze website is een van de Schindler Group-websites (“site(s)“) die door Schindler Holding Ltd. en/of zijn dochterondernemingen (“Schindler“) worden gepubliceerd.

 

1. Inleiding

Bij Schindler streven we ernaar om de privacy en veiligheid van onze gebruikers, klanten, leveranciers en hun vertegenwoordigers te respecteren, met betrekking tot alle producten, diensten, applicaties en websites aangeboden door Schindler Holding Ltd. en gelieerde ondernemingen die optreden als gegevensbeheerder onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U vindt de contactgegevens van de beherende Schindler-entiteiten nu op deze pagina.

2. Doel van de sites

De sites geven informatie over Schindler

De sites geven algemene informatie over Schindler, zijn producten, oplossingen en diensten, carrièrekansen en informatie voor beleggers.

Sommige sites hebben speciale formulieren waarmee geïnteresseerde bezoekers meer informatie kunnen vragen over de producten en diensten van Schindler.

Informatie over dataverwerkingsactiviteiten met betrekking tot het rekruteringsportaal van Schindler wordt afzonderlijk verstrekt voordat u zich registreert op het rekruteringsportaal. Meer informatie kunt u vinden via de volgende link: https://job.schindler.com/.

3. Doel van deze Privacyverklaring

De Privacyverklaring licht toe hoe we uw persoonsgegevens behandelen

Schindler verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom hebben we deze Privacyverklaring (“Privacyverklaring”) opgesteld. Deze beschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen en verder verwerken (i) wanneer u deze site, group.schindler.com of andere sites bezoekt, of (ii) wanneer u onze producten of diensten gebruikt, of (iii) wanneer u anderszins met ons interageert.

De Privacyverklaring beschrijft het type persoonsgegevens dat Schindler verzamelt, de verzamelmethode en de doeleinden waarvoor Schindler de persoonsgegevens mag gebruiken, delen of openbaar maken.

In deze Privacyverklaring verwijst de term “persoonsgegevens” naar informatie die een natuurlijke persoon identificeert of hiervoor kan worden gebruikt.

De Privacyverklaring geeft niet noodzakelijk een uitgebreide beschrijving van onze gegevensverwerking. Het is mogelijk dat andere verklaringen inzake gegevensbescherming (of algemene voorwaarden of vergelijkbare documenten) van toepassing zijn in specifieke omstandigheden.

Als u ons persoonsgegevens over andere personen verstrekt

Als u ons persoonsgegevens over andere personen verstrekt (bijv. familieleden, collega’s), dient u ervoor te zorgen dat deze personen op de hoogte zijn van deze verklaring inzake gegevensbescherming. U mag hun gegevens uitsluitend verstrekken als u hiervoor de toestemming hebt en hun gegevens correct zijn.

4. Hoe contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, uw persoonsgegevens of gegevensprivacy bij Schindler, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Lft-It N.V., Hofeinde 30 – 2350 Vosselaar, België
Telefoon: +32 (0)14 60 11 90
E-mail: gdpr.be@schindler.com
De bovengenoemde entiteit treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van deze site krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken

Wanneer, hoe en welke persoonsgegevens we verzamelen

Schindler verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen in het kader van onze activiteiten, onder meer door uw gebruik van onze sites.
Sommige sites hebben speciale formulieren waarmee u meer informatie kunt vragen over producten en diensten van Schindler. Wanneer u een dergelijk verzoek indient of op een andere manier elektronisch informatie doorgeeft aan Schindler (bijv. via een contactformulier, e-mail, door een klantenonderzoek of feedbackformulier in te vullen, door deelname aan een wedstrijd, enz.), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken, waaronder contactgegevens, bijv. uw naam, functie, bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres of branche.

We kunnen bepaalde technische informatie automatisch registreren

Door onze sites te gebruiken, wordt bepaalde technische en andere informatie automatisch door uw computer bekendgemaakt aan ons (bijv. uw netwerkadres, browser, de site die u naar onze site heeft verwezen). We registreren deze gegevens voor operationele en beveiligingsdoeleinden en om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites. Zie rubriek 15 in deze Privacyverklaring (“Cookies en andere identificatiemiddelen”).

6. Doel van de verwerking, categorieën van persoonsgegevens, rechtsgrond

In de onderstaande tabel ziet u voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken (gebruiken, opslaan, delen enz.), welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt en wat de rechtsgrond is voor de verwerking.

DoeleindeCategorieën van persoonsgegevensRechtsgrond
Wanneer u deze site bezoekt
De persoonsgegevens (logbestanden) die onze webservers automatisch verzamelen als u deze site bezoekt, stellen ons in staat de werking van deze site te waarborgen en uw gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren.
IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem en de gebruikte browser, datum en tijd.De verwerking van uw persoonsgegevens is gegrond op ons legitieme belang om deze site en uw gebruikerservaring te beheren.
Wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we u nieuwsbrieven sturen om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over het product dat of de dienst die u hebt gekocht of waarin u geïnteresseerd bent.We verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om onze nieuwsbrieven te ontvangen. U kunt deze toestemming intrekken door zich op elk gewenst moment af te melden.
Wanneer u een contactverzoek verzendt
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw verzoek verwerken en beantwoorden.
Contactgegevens en informatie over uw contactverzoek.De verwerking van uw persoonsgegevens is gegrond op ons legitieme belang, omdat we zo uw verzoek kunnen behandelen en passend kunnen beantwoorden.
Wanneer u een media-aanvraag verzendt
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw media-aanvraag verwerken en beantwoorden.
Contactgegevens en informatie over uw media-aanvraag.De verwerking van uw persoonsgegevens is gegrond op ons legitieme belang, omdat we zo uw aanvraag kunnen behandelen en passend kunnen beantwoorden.
Wanneer u een account aanmaakt op onze sites
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we een account voor u aanmaken en beheren op onze sites.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, toegewezen accountnummer en het door u gekozen wachtwoord.De verwerking van uw persoonsgegevens is gegrond op ons legitieme belang, omdat we zo uw account kunnen beheren en onderhouden. U kunt uw account op elk gewenst moment sluiten.
Wanneer u solliciteert
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw sollicitatie verwerken.


Opmerking: u dient uitsluitend naar een functie bij ons te solliciteren via onze speciale carrièrewebsite https://job.schindler.com/, waarvoor een afzonderlijke Privacyverklaring geldt. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend, worden in het algemeen niet in aanmerking genomen. Voor het overige valt de gegevensverwerking in verband daarmee onder deze Privacyverklaring.

Contactgegevens, uw schriftelijke kandidatuur, cv en certificaten/diploma’s.De verwerking van uw persoonsgegevens bestaat uit stappen die we op uw verzoek ondernemen voordat we een mogelijk contract met u aangaan, omdat dit nodig is om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een baan bij Schindler.
Wanneer u ons callcenter belt in noodsituaties
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we met u communiceren in noodsituaties en een hulpdienst toewijzen. We kunnen details van de communicatie opnemen voor zover toegestaan door de geldende wetgeving.
Voor- en achternaam, locatie, telefoonnummer, contactgegevens, andere informatie om uw oproep te kunnen beantwoorden en een hulpdienst toe te wijzen.We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
Wanneer u ons callcenter belt voor algemene vragen
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw vraag verwerken en beantwoorden.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over uw vraag en over het gerelateerde product of de gerelateerde dienst.De verwerking van uw persoonsgegevens is gegrond op ons legitieme belang, omdat we zo uw vraag kunnen behandelen en passend kunnen beantwoorden.
Wanneer u deelneemt aan klantonderzoeken
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw feedback over onze producten en diensten verzamelen, onze producten en diensten beoordelen, analyseren en verbeteren, en onze werknemers opleiden.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw feedback over onze producten of diensten.De verwerking van uw persoonsgegevens is gegrond op ons legitieme belang, omdat we zo onze relatie met u en uw bedrijf kunnen beheren en onze producten en diensten kunnen verbeteren.
Wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden
De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken, stellen ons in staat onze producten en diensten en aanverwante activiteiten, bijv. uitnodigingen voor evenementen, telefonisch, per e-mail of anderszins aan u aan te bieden.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel verdere gegevens die nodig zijn ten behoeve van marketingdoeleinden. De verwerking van uw persoonsgegevens is gegrond op ons legitieme belang, aangezien dit noodzakelijk is om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden. 

7. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering

We gebruiken uw persoonsgegevens niet om beslissingen te nemen die uitsluitend zijn gegrond op geautomatiseerde verwerking. Daarnaast worden uw gegevens nooit automatisch verwerkt om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren over u.

 

8. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Schindler doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt zolang dit nodig is voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring. We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is:

  • voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld;
  • voor de uitvoering van onze contractuele verplichting, d.w.z. voor de volledige duur van de bedrijfs- of arbeidsrelatie (aanvang, uitvoering en einde van het contract);
  • voor de naleving van wettelijke verplichtingen of andere doeleinden die met de verwerking worden nagestreefd, ook na de duur ervan, in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden bewaard:

  • gedurende de periode waarin vorderingen kunnen worden ingesteld tegen Schindler; of
  • voor zover we anderszins wettelijk verplicht zijn dit te doen; of
    als legitieme bedrijfsbelangen een langere bewaring vereisen (bijv. voor bewijs- en documentatiedoeleinden).

Zodra uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden ze zo volledig mogelijk verwijderd of geanonimiseerd.

 

9. Overdracht van persoonsgegevens aan andere partijen (binnen of buiten de EER)

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We kunnen, naar aanleiding van een geldig juridisch proces zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijke/gouvernementele beslissing, toegang verlenen tot alle informatie (waaronder categorieën van persoonsgegevens) die wordt verstrekt aan Schindler, om in regel te zijn met het proces en om onze rechten en eigendommen te beschermen. Indien gerechtvaardigd, kunnen we tot deze informatie ook toegang verlenen in speciale noodsituaties waarbij de fysieke veiligheid in gevaar is.
Schindler behoudt zich bovendien het recht voor om informatie van of over u aan derden bekend te maken in geval van een fusie, overname, faillissement of verkoop van (nagenoeg) alle activa van Schindler.

We delen uw persoonsgegevens met andere Schindler-entiteiten en derden buiten Schindler

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere Schindler-entiteiten en aan derden aan wie de betrokken Schindler-entiteit deze verwerking of een deel ervan uitbesteedt. Dit kunnen bijvoorbeeld aanbieders van e-marketingdiensten zijn, hostingproviders, technische ondersteuning en andere relevante profielen.

Ze verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden in deze Privacyverklaring en verbinden zich ertoe de gegevens in overeenstemming ermee te behandelen. Ze mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken op dezelfde manier als Schindler.

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Aangezien Schindler een internationaal actief bedrijf is, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar een van de landen waar we vestigingen hebben (beschikbaar op de webpagina vermeld in hoofdstuk 1 (“Inleiding”). Hierbij kunnen landen zijn met een lager niveau van gegevensbescherming dan het land van waaruit u de gegevens hebt verzonden. Bij een overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgt Schindler er systematisch voor dat een passend beschermingsniveau van de persoonsgegevens is gewaarborgd door goedgekeurde middelen (bijv. door contractuele standaardclausules voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de modelclausules van de Europese Commissie).


Voor meer informatie over deze maatregelen (waaronder kopieën, indien relevant) neemt u contact op met Schindler via de onderstaande contactgegevens.

We verkopen uw persoonsgegevens niet

Tenzij anders vermeld in deze Privacyverklaring of in andere verklaringen inzake gegevensbescherming voor specifieke omstandigheden, verkopen, verhandelen, licentiëren of verhuren we uw persoonsgegevens niet aan derden buiten Schindler.

 

10. Uw rechten

Hoe toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en uw andere rechten laten gelden

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar:

E-mail: gdpr.be@schindler.com

Vermeld uw persoonlijke gegevens en voeg een identiteitsbewijs toe (bijv. een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs). Als het verzoek door iemand anders wordt ingediend zonder bewijs dat het van u afkomstig is, wordt het afgewezen.

Houd er rekening mee dat Schindler buitensporige of onrechtmatige verzoeken kan afwijzen.

Uw rechten kunnen ook worden beperkt, bijvoorbeeld wanneer Schindler een hoger belang of een wettelijke verplichting heeft om uw persoonsgegevens te verwerken.

1. Toegangsrechten en dataportabiliteit

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of Schindler uw persoonsgegevens verwerkt en, zo ja, om toegang te krijgen tot een kopie ervan. Voor extra kopieën kunnen we eventueel een redelijke vergoeding aanrekenen.

Voor bepaalde gegevens hebt u ook het recht op dataportabiliteit.

 

2. Recht op rectificatie en recht op gegevenswissing

U hebt het recht te verzoeken om correctie of wissing van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat aan de toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan. Het recht op wissing kent verschillende uitzonderingen, bijvoorbeeld als het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om geschillen te onderbouwen of om te voldoen aan de wettelijke bewaarvoorschriften.

 

3. Recht op beperking, recht van bezwaar en recht op intrekken van toestemming

In bepaalde situaties hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld wanneer u beweert dat uw persoonsgegevens in onze systemen niet correct zijn gedurende de tijd dat we de juistheid van de gegevens moeten controleren.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waarna we uw gegevens niet langer verwerken.

  • We geven aan uw verzoek gevolg als uw persoonsgegevens worden verwerkt in ons legitieme belang of dat van derden,
  • tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aanvoeren.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, zullen we de verwerking voor dergelijke doeleinden in ieder geval staken.
Wanneer de verwerking berust op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking).

4. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name de autoriteit voor gegevensbescherming die bevoegd is voor uw woonplaats (of de eventuele toezichthoudende autoriteit voor Schindler), te weten:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 2 274 48 00
+32 2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be
website : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

11. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen en hanteren een gepast informatiebeveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of bekendmaking, ongeoorloofde wijzigingen en onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.
Al onze medewerkers, partners, consultants, werknemers en gegevensverwerkers (d.w.z. degenen die uw persoonsgegevens namens ons verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden) die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid ervan te respecteren.

12. Persoonsgegevens van kinderen

Persoonsgegevens van kinderen worden niet verzameld

Schindler verzamelt geen informatie van kinderen, tenzij onbewust. Als Schindler vaststelt dat een kind persoonsgegevens heeft verstrekt, zal het zich inspannen om de informatie uit zijn bestanden te verwijderen.

13. Links naar andere websites

We kunnen links naar andere websites dan die van Schindler aanbieden

Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de sites en niet op websites die eigendom zijn van derden. We kunnen links aanbieden naar andere websites die volgens ons interessant zijn voor u. We kunnen de privacynormen van deze websites echter niet garanderen en we wijzen elke verantwoordelijkheid hiervoor af.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op gekoppelde websites die geen eigendom van Schindler zijn. Wanneer u een link naar een andere website opent, dient u voorzichtig te zijn en de Privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

 

14. Gebruik van social media-plug-ins

Wat zijn social media-plug-ins (bijv. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram of LinkedIn)?

De sites kunnen social media-plug-ins inschakelen. Social media-plug-ins stellen websites in staat om functies van social media te integreren voor het gemak van de gebruikers. Dergelijke social media-plug-ins zijn onafhankelijke uitbreidingen van de aanbieders van de desbetreffende social media-netwerken. Schindler heeft geen invloed op het soort en de hoeveelheid gegevens die via dergelijke social media-plug-ins worden verzameld en door hun providers worden opgeslagen. Als u social media-plug-ins gebruikt, stuurt u identificeerbare informatie naar het betreffende social media-platform

Disclaimer

Opmerkingen of activiteiten van personen die social media-plug-ins gebruiken, worden niet gecontroleerd of onderschreven door Schindler en Schindler is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke opmerkingen. Personen die de inhoud van Schindler delen via social media-plug-ins, spreken niet in naam van of vertegenwoordigen niet de mening van Schindler. Hun meningen moeten als strikt persoonlijk worden beschouwd en niet als die van Schindler.

De bepalingen in onze Algemene Voorwaarden over links naar andere websites en in deze Privacyverklaring zijn tevens van toepassing op social media-plug-ins.

 

15. Cookies en andere identificatiemiddelen

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website op de computer of het mobiel apparaat van de bezoeker opslaat. Ze worden op grote schaal gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.

Hoe we cookies gebruiken

Onze websites gebruiken cookies, pixeltags en andere vormen van identificatie en lokale opslag (hierna gezamenlijk “cookies” genoemd) om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en van websites van ons netwerk. Zo kunnen we u een goede ervaring bieden wanneer u onze website en websites van ons netwerk bezoekt en kunnen we onze websites en diensten verbeteren.


Meer informatie over de cookies die we op onze sites gebruiken, vindt u in ons cookiebeleid.

 

16. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment delen van deze Privacyverklaring aan te passen. We raden u aan deze site regelmatig te bezoeken voor eventuele wijzigingen.